Chúng tôi hiện cung cấp hai phương thức thanh toán để mang lại sự thuận tiện cho khách hàng: Thanh toán tiền mặt và Chuyển khoản. Dưới đây là thông tin chi tiết về mỗi phương thức:

1. Thanh toán tiền mặt:

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Vui lòng chuẩn bị đủ số tiền mặt để thanh toán cho nhân viên giao hàng. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi thanh toán.

2. Chuyển khoản:

Khách hàng cũng có thể chọn phương thức thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ được cung cấp khi bạn chọn phương thức thanh toán này.